About GRETA

About me

Business and Organisational development

I have more than 30 years experience from working with Leadership development, Designing change processes, Facilitating business meetings, Coaching Executives and Management teams, Leadership & Coaching training, Cross-cultural collaboration.

Author of  “Meetings with Meaning – A Guide to Strategic Collaboration” (2014). Books in Swedish: Förändringskraft i en ny tid (2019/2020) Change Power for a New Era, Teamkraft för en ny tid – träningsprogram för team som vill stärka sina samarbetsmuskler (2021), Team Power for a New Era – Workouts for teams that want to grow their collaboration muscles, is currently being translated to English.

I have worked for international governmental organisations as well as in the corporate world, in Sweden, Asia, Africa and Europe. These are a few of the organizations that I have experience from: Sida (The Swedish International Development Cooperation Agency), the United Nations, the Folke Bernadotte Academy, IKEA, SKF, Global Adjustments in India, The Swedish National Audit Office International Cooperation, Lyckeby Culinar, Lekolar, The Specialist Psychiatric ward at Skåne County Council, The Municipality of Ämhult and Helsingborg, The County Council of Blekinge, FINSAM Helsingborg. I also teach at the Gestalt Academy of Sweden.

Therapeutic Counselling

I have experience from supporting people with a variety of challenges; depression, anxiety, sexual identity, stress, cultural identity, difficulty to manage responsibilities, parenting, work.

I have worked for Camden Counselling and Listening Centre, Camden Town, London, and in Student Counselling at the University of London for African and Oriental Studies, London. As well as in private practice in Sweden.

Educational Background

I have monthly supervision and continually participate in workshops and trainings.

International experience and languages

I have lived, worked and studied in USA, France, Italy, India and the UK,  as well as doing work-assignments and workshops in many parts of the world.

I work with ease in Swedish, English and French. I have good conversation skills in Italian, and Spanish.

Publications

Meetings with Meaning -
A Guide to Strategic Collaboration

Förändringskraft i en ny tid - Medvetet utvecklingsarbete och möten med mening (Swedish)

Teamkraft för en ny tid - Träningsprogram för team som vill stärka sina samarbetsmuskler (Swedish)

Do you want to explore how we can collaborate?

Meetings with Meaning - A Guide to Strategic Collaboration

Förändringkraft i en ny tid - Medvetet utvecklingsarbete och möten med mening (Komlitt 2018)

Vi behöver varandra. Dagens utmaningar och möjligheter låter sig inte hanteras inom en avdelning, inom en yrkesgrupp, inom en organisation, eller ens inom ett land. Vi behöver lyssna in behov långt från maktens centrum, vi behöver tillvarata idéer som föds i periferin, vi behöver påverka och låta oss påverkas i samverkan, och våra organisationer behöver göra det möjligt.

Den här boken ger dig praktisk vägledning i hur vi kan skapa förutsättningar för att forma framtiden tillsammans.

Målgrupper: Framtidsaktivister, ledare, chefer, processledare, förändringsagenter, sociala aktivister, HR, organisationskonsulter med flera.

Teamkraft för en ny tid - Träningsprogram för team som vill stärka sina samarbetsmuskler (Komlitt, 2021)

Vi står mitt i en möjlighet att skapa något mycket bättre. Modigare, ärligare och omsorgsfullare relationer. Vilket skapar mänskligare och klokare arbetsplatser. Vilket i sin tur skapar en lite bättre värld.

Låt oss välkomna varandra som hela människor på jobbet – med vår uppmärksamhet, våra idéer, vår oro, våra drömmar, våra egenheter, vår drivkraft och vår potential.

I komplexa system är det kvaliteten på samspelet som gör skillnad. Relationer definierar vår kollektiva potential. Det här är en bok om relationer. Om relationen till oss själva, till våra närmaste kollegor, till våra arbetsuppgifter och till dem vi finns till för.

The book is not yet published in English but to get a taste, you can download the introduction to the book on the link below or email me for more information.

Team power for a new era - Workouts for teams that want to strengthen their collaboration muscles

We are in the midst of an opportunity to create something much better. Braver, more honest and more caring relationships. Which creates more humane and wiser workplaces. Which in turn creates a slightly better world.

Let us welcome one another as whole human beings at work – with our attention, our ideas, our concerns, our dreams, our quirks, our drive and our potential.

In complex systems, it is the quality of the interaction that makes the difference. Relationships define our collective potential. This is a book about relationships. About the relationship to ourselves, to our closest colleagues, to our tasks and to those we are here to serve.

Some readers' voices: