About Göran

About Göran

Personal development, coaching and psychotherapy

Göran trained as a Gestalt Psychotherapist at the Copenhagen Institute of Gestalt, and works with personal development, coaching and psychotherapy, both individually and in groups.

Göran also holds a degree in behavioral science from Stockholm University, and has for the past 30 years worked with Human Resources in Scandinavia and internationally. He has a long experience as a manager and leader, and primarily from recruitment, leadership development, group and organizational development. He has lived and worked abroad for many years, including in India and the United Kingdom.

Om Göran

Personlig utveckling, coacning och psykoterapi

Göran är utbildad gestaltpsykoterapeut vid Köpenhamns Gestalt Institut, och arbetar med personlig utveckling, coachning och psykoterapi både individuellt och i grupp.

Göran har också en fil. kand. i beteendevetenskap från Stockholms Universitet och har under 30 år arbetat med personalfrågor både i Skandinavien och internationellt. Han har en lång erfarenhet som chef och ledare, och har sitt fokus framförallt inom rekrytering, ledarskapsutveckling, grupp- och organisationsutveckling. Han har bott och verkat utomlands under många år, bla i Indien och Storbritannien.

goran

Göran Berg

Links:

Do you want to explore how we can collaborate?